Skip to main content

SEO თუ Google Adwords?

SEO თუ Google Adwords?SEO თუ Google Adwords? – ეს საკითხი, ყველა იმ კომპანიის წინაშე დგას, რომელიც ინტერნეტის მეშვეობით ცდილობს მომხმარებლის მოზიდვას.
SEO და Adwords ორივე საძიებო სისტემაში ციფრული მარკეტინგის კეთების შემადგენელი კომპონენტია. მათ აქვთ მსგავსებაც და განსხვავებაც. ბიზნესის წინაშე მდგარი მიზნებიდან გამომდინარე შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ცალ-ცალკე ან ორივე ერთად.
ყოველდღიურად უამრავი ადამიანი ეძებს ინტერნეტში საძიებო სისტემების (googlebingyahoo და yandex) მეშვეობით სხვადასხვა პროდუქტს და მომსახურებას.  მათ შორის ყველაზე პოპულარულია Google-ს საძიებო სისტემა.
ხშირად ჩნდება კითხვა, რა ალგორითმს იყენებს საძიებო სისტემები და რა კრიტერიუმებით არჩევს ვებ.გვერდს წამყვან პოზიციებზე პოზიციონირებისთვის?

(seo)

ზუსტად რა ალგორითმს იყენებენ საძიებო სისტემები უცნობია, თუმცა ალგორითმის ცალკეული ელემენტების გამოცნობა შესაძლებელია. ხდება შესწავლა და გამოყენება.
ამ პროცესს საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია, ანუ (SEO) ეწოდება. SEO მოიცავს ღონისძიებების ერთობლიობას, რომელიც მიმართულია  ვებ. გვერდის საძიებო სისტემაში ადაპტირებისკენ და ოპტიმიზაციისკენ წამყვან პოზიციებზე გაყვანის მიზნით. 
SEO რთული და კომპლექსური ელემენტებისგან შედგება. საჭიროებს მუდმივ განვითარებას და ინფორმაციის ფლობას უახლესი გამოწვევების და ცვლილებების შესახებ. ეფექტის მიღებას სჭირდება დრო, მაგრამ შედეგები მყარია და დიდი ხნის განმავლობაში რჩება.

Google Adwords.

Google მუდმივად ანვითარებს ამ სარეკლამო არხს და იზრდება რეკლამირების შესაძლებლობებიც.
Google-ის საძიებო სისტემაში რეკლამირებისას, თქვენი რეკლამა ჩნდება უპირატესად სხვა ორგანული შედეგების მიმართ. 
Google-ში რეკლამა, იგივე შედეგებს იძლევა, რასაც SEO, თუმცა მისგან განსხვავებით უმოკლეს დროში და ფართო შესაძლებლობების გამოყენების პერსპექტივით. 
ასევე ხდება შესაძლებელი საკვანძო სიტყვების და ფრაზების ფართო სპექტრის გამოყენება და დაკავშირება.
საძიებო სისტემაში რეკლამირების გარდა Google Adwords თქვენ შესაძლებლობას გაძლევთ გაუშვათ საბანერო რეკლამები Google-ს  პარტნიორ პორტალებზე, ბლოგებსა თუ აპლიკაციებზე, რაც თქვენი ბრენდის ცნობადობის გაზრდის და მისი წარმატების უზრუნველყოფის საუკეთესო შესაძლებლობაა. ეს კი პირველ რიგში გაზრდილი გაყიდვებით გამოისახება.
Google-ში ეფექტური სარეკლამო კამპანიების შექმნით შედეგი მომენტალურია.
სარეკლამო ბიუჯეტის განსაზღვრა შესაძლებელია ნებისმიერი მოცულობით და ეფექტური ხარჯვის პირობებში მაქსიმალური შედეგის მიღებით.

SEO თუ Adwords? - უპირატესობები და ნაკლოვანებები:​

SEO-ს უპირატესობები:

მთავარი მიზეზი, რის გამოც SEO-ს ირჩევენ არის ის, რომ მას დროთა განმავლობაში მაღალი ხარისხის ორგანული ტრაფიკის გენერირება შეუძლია.
SEO დასაწყისში იძლევა უმნიშვნელო შედეგებს, მაგრამ მუდმივი ოპტიმიზაციის პირობებში მზარდია და დროთა განმავლობაში სტაბილური შედეგის მომტანი.

SEO-ს ნაკლოვანებები:

საძიებო სისტემები მუდმივად ცვლიან ალგორითმებს და ამ ცვლილების გამო ერთ დღეს შეიძლება დაკარგოთ წამყვანი პოზიციები და გადაინაცვლოთ საძიებო სისტემის სხვა გვერდებზე.
ამიტომ საჭიროა SEO-ზე მუდმივი მუშაობა და ახალი ტენდენციების თანახმად განახლება. 
გასათვალისწინებელია ის რომ, სტატისტიკის მიხედვით საძიებო სისტემებში სხვადასხვა პროდუქტის და მომსახურების მაძიებლების დიდი ნაწილი წამყვან პოზიციებზე განთავსებული რეკლამებით ინტერესდება და უდიდესი ნაწილი არასდროს გადადის საძიებო სისტემის მეორე გვედზე. ამიტომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საძიებო სისტემაში თქვენი პოზიციების სტაბილურობას. რაზეც, როგორც ზევით ვახსენეთ მუდმივი ზრუნვა და მუშაობაა საჭირო. ეს კი შესაძლებელია SEO-ს ძლიერი სპეციალისტის დაქირავებით. რაც მცირე თანხასთან არ არის დაკავშირებული. 

Adwords-ის უპირატესობები:

პირველ რიგში ეს არის ტრაფიკის სწრაფი ზრდა. 
შესაძლებელი ხდება საკვანძო სიტყვების და ფრაზების ფართო სპექტრის გამოყენება და დაკავშირება. ეს აადვილებს სამიზნე აუდიტორიის მოძიებას. გამორიცხავთ რეკლამის ჩვენებას არამიზნობრივ აუდიტორიაზე და მარკეტინგული რესურსის არამიზნობრივ ხარჯვას. თქვენს მიერ რეკლამაზე დახარჯული თანხა მაქსიმალურად კონვერტირებადია დასახულ მიზნებში. 
სწრაფად ამაღლებს ბრენდის ცნობადობას, რადგან საძიებო სისტემის TOPპოზიციებზე განთავსებულ რეკლამას იხილავს ბევრი ადამიანი მიუხედავად იმისა ,,დააქლიქებს,, თუ არა. ბრენდის ცნობადობის ზრდაზე მუშაობს საბანერო რეკლამებიც, რომლის გაშვება შეგიძლით Google-ს პარტნიორ პორტალებზე, როგორიცაა: YouTube, ასევე Gmail, ასიათასობით ვებ.გვერდი,  ბლოგი თუ აპლიკაცია და აჩვენოთ თქვენი საბანერო რეკლამა ფართო აუდიტორიას. 
Google Adwords ტრაფიკის შესანარჩუნების საუკეთესო ინსტრუმენტია, სანამ თქვენი ვებ.გვერდი გადის საძიებო სისტემებში ოპტიმიზაციას. 
მართვის სიმარტივე – Adwords-ში შეგიძლიათ მართოთ მარტივად კამპანიები. დღის თქვენთვის სასურველ მონაკვეთში გაუშვათ რეკლამა და არასასურველ დროს გამორთოთ. 

რომელი ავარჩიოთ?

არჩევანის გაკეთებამდე, საჭიროა ჩამოაყალიბოთ თქვენი კომპანიის მოკლე და გრძელვადიანი გეგმები და შემდეგ მიიღოთ გადაწყვეტილება, თუ რომელი მიმართულება იქნება ეფექტური თქვენი ბიზნესის განვითარებისთვის მოცემულ მომენტში და რომელი მეთოდით მიიღებთ თქვენთვის სასურველ შედეგს. 

Comments

Popular posts from this blog

"ციფრული მარკეტერი"

ციფრული რეკლამირება - "ციფრული მარკეტერი" ციფრული რეკლამირება ციფრული რეკლამირება  კომპლექსური, მრავალფეროვანი და დინამიური პროცესია. მოიცავს ციფრული რეკლამების და კამპანიების შექმნას, სტრატეგიების ჩამოყალიბებას, სხვადასხვა სარეკლამო არხების თუ პლატფორმების ათვისებას, შედეგის გაზომვას, მათი ეფექტურობის განსაზღვრას და მართვას. იხ.  ციფრული მარკეტინგი კონკრეტულ სარეკლამო კამპანიას, კონკრეტულ სარეკლამო არხსა თუ პლატფორმაზე, შეიძლება ჰქონდეს კონკრეტული დატვირთვა. სარეკლამო კამპანიების ნაწილი შეიძლება ბრენდის ცნობადობის გაზრდაზე იყოს მომართული და მუშაობდეს ფართო აუდიტორიაზე, ნაწილი კი მიზანმიმართულად მუშაობდეს სამიზნე აუდიტორიაზე და ეძებდეს პოტენციურ მომხმარებელს. ციფრული რეკლამირება  მუდმივი გამოწვევების წინაშე დგომას ნიშნავს. საჭიროა ამ გამოწვევებზე წინასწარ ზრუნვა, დროული გამოვლენა, მყისიერი რეაგირება და ეფექტური გამოსავლის პოვნა. ხშირად ერთი შეხედვით მარტივი საკითხი რთულად დაძლევადი ხდება იმის გამო, რომ წინასწარ არ

საბანერო რეკლამა

საბანერო რეკლამა საბანერო რეკლამა - (DISPLAY NETWORK) - გაზარდე ბრენდის ცნობადობა. საბანერო რეკლამა გუგლში  –  Google -ს პარტნიორი მილიონობით პორტალი, ვებ.გვერდი და ბლოგი, რომელიც ჩართულია  Google AdSense   – ში წარმოადგენს ერთგვარ პლატფორმას, სადაც შეგიძლიათ თქვენი  საბანერო რეკლამის  ჩვენება.  Display Network -ში გაშვებული  საბანერო რეკლამა მსოფლიოს ინტერნეტმომხმარებლების 90%-ს აღწევს და   Google -ს ეს  სარეკლამო არხი  საუკეთესო შესაძლებლობაა ფართო აუდიტორიაზე სამუშაოდ. AdSource  გთავაზობთ გრაფიკული საეკრანო ბანერების განთავსებას  Google -ს პარტნიორ პორტალებზე, როგორიცაა  YouTube ,  ასევე  Gmail   და ის ვებ.გვერდები და აპლიკაციები, რომლებიც ჩართულია  Google AdSense -ში. ზუსტი  “თარგეთირების”  მეშვეობით ჩვენ მოვახდენთ ფოკუსირებას კონკრეტულ სეგმენტზე. გამოვიყენებთ ყველა საჭირო ინსტრუმენტს და თქვენს  საბანერო   რეკლამას  მივცემთ სწორ მიმართულებას.  რეკლამას  ვაჩვენებთ მიზანმიმართულად იმ აუდიტორიას, რომლ

ძებნის რეკლამა

ძებნის რეკლამა SEARCH NETWORK - გამოჩნდი Google-ს საძიებო სისტემაში. რეკლამა გუგლში  –  google -ში ყოველდღიურად მილიონობით ძიების ოპერაცია სრულდება. უამრავი პოზიტიური ფაქტორის გამო მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილი  Google  -ს საძიებო სისტემას იყენებს. ტექსტზე დაფუძნებული  რეკლამის  განთავსება  Google -ს საძიებო სისტემაში საუკეთესო საშუალებაა ბრენდის ცნობადობის ამაღლებისთვის, პოტენციურ მომხმარებლებზე თქვენს მიერ შეთავაზებული მომსახურების და აქციების რეკლამირებისთვის და რეალურად უდიდესი წვლილი შეაქვს გაყიდვების ზრდაში. რეკლამა გუგლში  – ეს არის თქვენი პროდუქტის და მომსახურების ყველაზე წარმატებული გაყიდვის არხი. ასევე გზა, რომელიც ეფექტური სარეკლამო კამპანიის პირობებში მინიმალური დანახარჯებით მოგიტანთ მაქსიმალურ შედეგს. სტატისტიკის მიხედვით საძიებო სისტემაში მთელი  “ტრაფიკის”  მესამედი ძიების პირველ რეზულტატზე მოდის,  17%  მეორე პოზიციაზე. ანუ, მთელი  “ტრაფიკის”  ნახევარი მხოლოდ პირველ და მეორე პოზიციაზე და ამავდროულად მაძიებლების  75%