Skip to main content

აუთსორსინგი AdSource -ში


აუთსორსინგი AdSource -ში
რატომ აუთსორსინგი?

თანამედროვე ბიზნესი ეძებს სულ ახალ და ახალ შესაძლებლობებს და გზებს გაზარდოს ბრენდის ცნობადობა და დაიკავოს წამყვანი პოზიციები ბაზარზე. ამისათვის ის მიმართავს სხვადასხვა ხერხებს და გზებს: იკვლევს კონკურენტულ გარემოს, ფიქრობს ახალ მარკეტინგულ სტრატეგიებსა და სარეკლამო კამპანიებზე,
ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ ეძებს ახალ სარეკლამო არხებს და ა.შ.
სწორი მიდგომაა, როდესაც ბიზნესი ცდილობს სხვადასხვა ტიპის სარეკლამო მომსახურებაზე რისკების დივერსიფიკაციას. მათ შორის ციფრული მარკეტინგის შემთხვევაშიც და ფიქრობს ამ მიმართულების აუთსორსინგზე.

ციფრული მარკეტინგის აუთსორსინგი და მისი უპირატესობა.

ციფრულ მარკეტინგულ მომსახურებაზე აუთსორსინგი განსაკუთრებით საინტერესოა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. რადგან, ასეთი ტიპის მომსახურებით ბიზნესი მნიშვნელოვნად ზოგავს ფულად რესურს და მოკლე დროში აღწევს დასახულ მიზნებს.
ციფრული მარკეტინგის მომსახურებაზე აუთსორსინგით ბიზნესი თავიდან იცილებს ისეთ რისკებს და ზედმეტ დანახარჯებს, როგორიცაა მაგ:
  • არასათანადო კვალიფიკაციის და უნარების მქონე სპეციალისტის ან სპეციალისტთა ჯგუფის აყვანა თანამშრომლად;
  • დანახარჯების გაწევა თანამშრომლის სამუშაო ადგილის მოწყობისთვის;
  • დანახარჯები ხელფასზე წყაროსთან დასაბეგრ საშემოსავლო გადასახადზე;
  • დანახარჯები სადაზღვეო პრემიებზე;
  • ტრენინგებზე გაწეული ხარჯები და სხვა;
  • ასევე, თანამშრომლის შვებულებაში ყოფნის დროს არ არის დროებითი შემცვლელი კადრის მოძიების საჭიროება.

აუთსორსინგი AdSource-ში.

ჩვენთან თანამშრომლობის შემთხვევაში თქვენ აიცილებთ მსგავს რისკებს, დაზოგავთ დროს, რესურს და მიიღებთ კვალიფიციურ მომსახურებას, სწრაფად განვითარების შესაძლებლობას და ყველა იმ სიკეთეს, რაც გააჩნია აუთსორსინგს.

Comments

Popular posts from this blog

"ციფრული მარკეტერი"

ციფრული რეკლამირება - "ციფრული მარკეტერი" ციფრული რეკლამირება ციფრული რეკლამირება  კომპლექსური, მრავალფეროვანი და დინამიური პროცესია. მოიცავს ციფრული რეკლამების და კამპანიების შექმნას, სტრატეგიების ჩამოყალიბებას, სხვადასხვა სარეკლამო არხების თუ პლატფორმების ათვისებას, შედეგის გაზომვას, მათი ეფექტურობის განსაზღვრას და მართვას. იხ.  ციფრული მარკეტინგი კონკრეტულ სარეკლამო კამპანიას, კონკრეტულ სარეკლამო არხსა თუ პლატფორმაზე, შეიძლება ჰქონდეს კონკრეტული დატვირთვა. სარეკლამო კამპანიების ნაწილი შეიძლება ბრენდის ცნობადობის გაზრდაზე იყოს მომართული და მუშაობდეს ფართო აუდიტორიაზე, ნაწილი კი მიზანმიმართულად მუშაობდეს სამიზნე აუდიტორიაზე და ეძებდეს პოტენციურ მომხმარებელს. ციფრული რეკლამირება  მუდმივი გამოწვევების წინაშე დგომას ნიშნავს. საჭიროა ამ გამოწვევებზე წინასწარ ზრუნვა, დროული გამოვლენა, მყისიერი რეაგირება და ეფექტური გამოსავლის პოვნა. ხშირად ერთი შეხედვით მარტივი საკითხი რთულად დაძლევადი ხდება იმის გამო, რომ წინასწარ არ

საბანერო რეკლამა

საბანერო რეკლამა საბანერო რეკლამა - (DISPLAY NETWORK) - გაზარდე ბრენდის ცნობადობა. საბანერო რეკლამა გუგლში  –  Google -ს პარტნიორი მილიონობით პორტალი, ვებ.გვერდი და ბლოგი, რომელიც ჩართულია  Google AdSense   – ში წარმოადგენს ერთგვარ პლატფორმას, სადაც შეგიძლიათ თქვენი  საბანერო რეკლამის  ჩვენება.  Display Network -ში გაშვებული  საბანერო რეკლამა მსოფლიოს ინტერნეტმომხმარებლების 90%-ს აღწევს და   Google -ს ეს  სარეკლამო არხი  საუკეთესო შესაძლებლობაა ფართო აუდიტორიაზე სამუშაოდ. AdSource  გთავაზობთ გრაფიკული საეკრანო ბანერების განთავსებას  Google -ს პარტნიორ პორტალებზე, როგორიცაა  YouTube ,  ასევე  Gmail   და ის ვებ.გვერდები და აპლიკაციები, რომლებიც ჩართულია  Google AdSense -ში. ზუსტი  “თარგეთირების”  მეშვეობით ჩვენ მოვახდენთ ფოკუსირებას კონკრეტულ სეგმენტზე. გამოვიყენებთ ყველა საჭირო ინსტრუმენტს და თქვენს  საბანერო   რეკლამას  მივცემთ სწორ მიმართულებას.  რეკლამას  ვაჩვენებთ მიზანმიმართულად იმ აუდიტორიას, რომლ

ძებნის რეკლამა

ძებნის რეკლამა SEARCH NETWORK - გამოჩნდი Google-ს საძიებო სისტემაში. რეკლამა გუგლში  –  google -ში ყოველდღიურად მილიონობით ძიების ოპერაცია სრულდება. უამრავი პოზიტიური ფაქტორის გამო მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილი  Google  -ს საძიებო სისტემას იყენებს. ტექსტზე დაფუძნებული  რეკლამის  განთავსება  Google -ს საძიებო სისტემაში საუკეთესო საშუალებაა ბრენდის ცნობადობის ამაღლებისთვის, პოტენციურ მომხმარებლებზე თქვენს მიერ შეთავაზებული მომსახურების და აქციების რეკლამირებისთვის და რეალურად უდიდესი წვლილი შეაქვს გაყიდვების ზრდაში. რეკლამა გუგლში  – ეს არის თქვენი პროდუქტის და მომსახურების ყველაზე წარმატებული გაყიდვის არხი. ასევე გზა, რომელიც ეფექტური სარეკლამო კამპანიის პირობებში მინიმალური დანახარჯებით მოგიტანთ მაქსიმალურ შედეგს. სტატისტიკის მიხედვით საძიებო სისტემაში მთელი  “ტრაფიკის”  მესამედი ძიების პირველ რეზულტატზე მოდის,  17%  მეორე პოზიციაზე. ანუ, მთელი  “ტრაფიკის”  ნახევარი მხოლოდ პირველ და მეორე პოზიციაზე და ამავდროულად მაძიებლების  75%